Upcoming Events: Nov. 15 - Nov. 21


California:

Friday, Nov. 17 - Junior High boys and girls wrestling vs. Missouri Military Academy, 5 p.m.

Saturday, Nov. 18 - Varsity girls basketball vs. St. Elizabeth (Vienna Eagles Shootout), 2 p.m.; Junior High boys and girls wrestling at Butler Tournament, TBD.

Monday, Nov. 20 - Freshman, JV and Varsity girls basketball vs. Centralia, 5 p.m.; Junior High boys basketball vs. Southern Boone, 1 p.m.; Junior High girls basketball at Southern Boone, 1 p.m.

Tuesday, Nov. 21 - Varsity girls wrestling at Versailles Invitaitonal, TBD; Junior High boys basketball at Hallsville, 5:30 p.m.; Junior High girls basketball vs. Hallsville, 5:30 p.m.; Junior High boys and girls wrestling at Southern Boone Scramble, 5 p.m.

Russellville:

Monday, Nov. 20 - Varsity girls basketball vs. Prairie Home, 6 p.m.; Varsity boys basketball vs. Prairie Home, 7:30 p.m.; Junior High boys basketball at Eldon, 5:30 p.m.; Junior High girls basketball vs. Eldon, 5:30 p.m.

Tuesday, Nov. 21 - Junior High boys and girls basketball at South Callaway, 5 p.m.

Jamestown:

Tuesday, Nov. 21 - Varsity boys and girls basketball at Vienna, 6 p.m.

Prairie Home:

Friday, Nov. 17 - Varsity boys and girls basketball vs. Slater, 6 p.m.

Monday, Nov. 20 - Varsity boys and girls basketball at Russellville, 6 p.m.